Pūsēnu kalns

Pūsēnu kalns - visaugstākā Baltijas jūras piekrastes kāpa Latvijā. Tās absolūtais augstums ir 37 m virs jūras līmeņa. Pūsēnu kalns atrodas dabas parka "Bernāti" teritorijā un ir aizsargājams dabas piemineklis. 

Pūsēnu kalns ir veidojies pirms pāris gadsimtiem - pēc lielā ugunsgrēka, kad tika nopostīta zemsedze, tādējādi paverot ceļu smilšu staigāšanai. Šobrīd Pūsēnu kalna kustība ir apturēta, jo lielāko kalna daļu klāj priežu mežs. Pēc šī lielā ugunsgrēka esot izveidojušās vairākas Liepājas apkārtnē esošajām piekrastes kāpām. Pūsēnu kalns, savos klejojumos, apracis aptuveni 80 mājas, tai skaitā arī "Pūsēnu" mājas, kur dzīvojis mežsargs ar ģimeni. Kāpa nosaukta aprakto māju vārdā. 

Padomju gados Pūsēnu kalns izmantots kā smilšu ieguves vieta un tajā ticis ierīkots karjers, tomēr kāpas virsotne ir palikusi neskarta.

Lai iepazītu Pūsēnu kalnu, dodies pastaigā pa labiekārtotu dabas taku, kas uzvedīs līdz pašai kāpas virsotnei no kuras paveras fantastisks skats pār koku galotnēm uz Baltijas jūru.


pūsēns DSC06948_Karlis_Volkovskis DSC06970_Karlis_Volkovskis