Prenclava dzirnavas

Prenclava dzirnavas ir vienas no lielākajām
vējdzirnavām Latvijā, tās būvētas pēc holandiešu
vējdzirnavu parauga, tām bijuši seši spārni un četri
malšanas gaņģi jeb skrejas. Gan pašas dzirnavas,
gan to mehānismi saglabāti agrākajā izskatā.
Prenclava dzirnavas ir Valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads,
+371 26051129