Piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem

1949. gada 25. martā padomju okupācijas vara veica otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju īstenojot Baltijas iedzīvotāju

deportācijas operāciju “Krasta banga” (Priboj). Vienas nakts laikā savu ceļu uz specnometinājuma vietām Sibīrijā uzsāka

aptuveni 42 tūkstoši cilvēku, tai skaitā 10 tūkstoši bērnu. Arī Nīcas parkā tika savesti 240 Nīcas novada iedzīvotāji - gan veci,

gan jauni, gan ģimenes ar maziem bērniem. lai pēc tam no Tores stacijas Grobiņā vilcienu vagonos tiktu nosūtīti uz Sibīriju. 

 

Šis Piemiņas akmens  ir veltīts traģiskā terora upuriem un cietušajiem. Piemiņas vieta atrodas Nīcas parkā.

 

komunistttisko upuru1akmensssakmenis2