Papes ezera taka

Papes ezera taka ved apkārt Papes ezeram un tās kopējais garums ir 32 km (aptuvenais veikšanas ilgums 6 - 9 h). Lokveida maršruts, tā sākums atrodas pie Papes kanāla Papes ciemā, kur atrodas takas apraksts ar karti.

Papes ezers ir aizaugošs lagūnas tipa ezers ar sāļūdens veģetāciju. Tas ir ļoti sekls - vidējais dziļums - 0,5 m.

Pa ceļam atrodami dažādi apskates objekti, piemēram, putnu vērošanas tornis, putnu slēpnis, svētbirzi un Ezerskolas upurakmeni, Papes polderu pļavas, melnalkšņu, priežu un egļu mežus, Paurupi un Līgupi, bebraini, palieņu pļavu, ornitoloģisko staciju, kā arī Papes bāku. 

Dabas taka neved gar pašu ezera krastu, taču to ir iespējams apmeklēt pēc vēlēšanās - kādā posmā nedaudz novirzoties no takas. 

Ieteicams apmeklēt savvaļas zirgu un tauru ganības, kas ir viens no ievērojamākajiem apskates objektiem ceļā (biļetes iespējams iegādāties informācijas kioskā pie ieejas). Šeit arī iespējams piekļūt ezera krastam, kas skatam paver patiesi iespaidīgu ainavu.


LRM_EXPORT_208663771054097_20200427_090024626 LRM_EXPORT_209286344301919_20200427_091047199 LRM_EXPORT_209361987015449_20200427_091202842


Apmeklējot visus apskates objektus takas ceļā, tās faktiskais garums ir ~36 km.

Aicinām izvēlēties piemērotus, ērtus apavus un apģērbu, lai izturētu šo garo distanci. Kā arī ņemt vērā, ka atsevišķi dabas takas posmi ezera dienvidu un ziemeļu daļā pavasarī un rudenī ir mitri. Attiecīgi atkarībā no sezonas var būt arī daudz odu un dunduru, ieteicams nodorišināties ar pretinsektu līdzekļiem.

Dabas taku vislabāk ir iziet kājām vai izmantojot kalnu velosipēdu.

Takas marķējums: baltas piktogrammas „Gājējs ar nūju”.

Segums: Grants ceļš, meža ceļš, pļauta taka.

!Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un nav aprīkota ar margām!


LRM_EXPORT_208715817717631_20200427_090116673 LRM_EXPORT_209166671175895_20200427_090847526 LRM_EXPORT_209713248201333_20200427_091754103 LRM_EXPORT_209430767087834_20200427_091311622


Vairāk par taku šeit