Nīcas skaistie dārzi

Nīcas novada ļaudis lepojas ar skaisti iekoptiem
dārziem. Arī jums ir iespēja iepazīt šo skaisto puķu
un zaļo augu valstību gida pavadībā no 1. maija
līdz 1. oktobrim. Organizējam ekskursijas grupām
pēc individuāli sastādīta maršruta.
+371 634 89501, 29458532, turisms@nica.lv

 

Iespēja apskatīt arī atsevišķus dārzus.
“Tauriņi” Kalnišķos, +371 29191778
“Lūši” Nīcā, +371 26343750
“Kristapi” Nīcā, +371 26562508
“Sīpoli” Bernātos, +371 29590033
“Valti” Pērkonē, +371 26310991
“Eldorado” Pērkonē, +371 29665999