Nīcas Evanģēliski luteriskā baznīca

Nīcas  Evanģēliski luteriskā baznīca, kas ir būvēta no mūra, tika celta laikā no 1849. līdz 1851. gadam pēc Kurzemes guberņas arhitekta F. Šulca projekta. Nīcas Baznīca pastāvēja un aktīvi darbojās laika posmā no 1849. gada līdz 1945. gadam. Otrā pasaules kara laikā, 1945. gada aprīlī, vācu karavīri uzspridzināja baznīcas torni. Iegruva tās jumts, daļēji arī sienas. 1949. gada fotogrāfijās torņa vietā redzamas drupas. Pēckara gados sākās baznīcas un interjera atjaunošana. 1961. gada 21. maijā baznīca tika slēgta un draudzes darbība pārtraukta. Draudze baznīcu atguva vien 1990. gadā, kur pirms tam bija ierīkota sporta zāle. Mūsdienās Nīcas Evanģēliski luteriskā baznīca darbojas.

nīcas lut. baznīca20210723_16074620210723_16382920210723_165918