Nīcas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīca pastāvēja laika posmā no 1849. gada līdz 1945. gadam. Mūra baznīca tika celta laikā no 1849. līdz 1851. gadam pēc Kurzemes guberņas arhitekta F. Šulca projekta. Otrā pasaules kara laikā, 1945. gada aprīlī, vācu karavīri uzspridzināja baznīcas torni. Iegruva tās jumts, daļēji arī sienas. 1949. gada fotogrāfijās torņa vietā redzamas drupas. Pēckara gados sākās baznīcas un interjera atjaunošana. 1961. gada 21. maijā baznīca tika slēgta un draudzes darbība pārtraukta. Draudze baznīcu atguva vien 1990. gadā, kur pirms tam bija ierīkota sporta zāle.

IMG_0398