Lācplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla

Latvijas brīvības cīņas jeb Latvijas atbrīvošanas karš bija cīņas par neatkarīgu Latvijas valsti - no tās proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz Latvijas - Krievijas miera līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā. Tas bija laiks, kad latviešu vēlme pēc savas neatkarīgas valsts bija tik liela, ka tā spēja sīvās kaujās uzvarēt valsts apspiedējus.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla ir radīta kā cieņas apliecinājums šo Brīvības cīņu varoņiem. Piemiņas plāksne īpaši veltīta Nīcas un Pērkones pagastā dzimušajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Nīcas novadā dzimuši vienpadsmit Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Stēlā iegravēti viņu vārdi, ordeņa pakāpe, dzimšanas un miršanas dati. Tā ir dāvana Latvijas simtgadē. 

Projektu par granītu stēlu uzstādīšanu novados, kur dzimuši Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, īstenojis Jaunsardzes un informācijas centrs ar projektu "Atceries Lāčplēšus!". Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus, visā Latvijā tiek uzstādītas vienota parauga piemiņas stēlas.


20210723_165027


Piemiņas stēla aplūkojama Nīcas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā.