“Pērkones Zirgi” veiksmīgi īstenojis projektu ”Rikšiem bērīt' es palaidu!”

Datums: 05.12.2022 “Pērkones Zirgi” veiksmīgi īstenojis projektu ”Rikšiem bērīt' es palaidu!”


2022. gadā SIA “Pērkones Zirgi” veiksmīgi īstenojis projektu ”Rikšiem bērīt' es palaidu!”

Projekta ievaros uzņēmums ir iegādājies divvietīgu zirgu pārvadājamo piekabi, vieglās automašīnas piekabi, karietes tipa ratus un kamanas, aizjūgu divjūgam un speciālās zirgu gumijas botiņas.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 33 146.60 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts realizēts ar mērķi paplašināt tūrisma, atpūtas un komunikācijas iespējas saistībā ar zirgu pajūgu un ar projekta palīdzību plānots attīstīt izklaidi un atpūtu tieši saistībā ar braucieniem pajūgos un pakalpojuma nodrošināšanu pie klienta vai klienta izvēlētā vietā jebkur Dienvidkurzemes novadā.