Datums: 10.03.2022 Pavasarī saudzēsim roņu mazuļus un suņus turēsim pavadā!


Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami aizsargājamās sugas pelēkā roņa mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā sauļotos un atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi.
Pastaigājoties liedagā, suni jātur pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā.
Piemēram, 2020. gada pavasarī Pārvaldes inspektori speciālistu aprūpei Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā nogādāja 18 suņu sakostus roņu mazuļus, diemžēl nevienu izglābt neizdevās.
Konstatējot bīstami savainotu roni Kurzemes piekrastē, aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 29461880.
Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:
1) Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.
2) Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 13.pants.
Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.
Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Noderīgi.