Dabas un vēstures izziņas takas izveides apsekojums Bārtas upes krastos