22 Bēgošais Dūkupju ūdenskritums. – 25 Wolves tours 22 Bēgošais Dūkupju ūdenskritums. – 25 Wolves tours 22 Bēgošais Dūkupju ūdenskritums. – 25 Wolves tours

Dūkupju ūdenskritums 

Bēgošais Dūkupju ūdenskritums, kura augstums ir 2,2 metri, atrodas Nīcas novadā uz Dūkupju strauta, kurš ietek Bārtas upē, aptuveni 100-120m attālumā no Bārtas upes labā krasta. Šajā vietā pirms 10 000 gadiem atradās aptuveni kilometru bieza ledus kārta. Ledājam virzoties, tas sevī ierāva iežus un minerālus no teritorijas, par kuru tas pārvietojās pāri. Vēlāk, ledum pamazām izkūstot un tā kustībai norimstot, tā pārvietotais iežu materiāls nogula uz zemes virsmas. Tā radās morēnās jeb ledāja nogulumi, kas pašreiz klāj ļoti plašu Latvijas teritoriju. Ar šo iezi Latvijas upes pēc ledāja atkāpšanās vispirms saskārās un veidoja neskaitāmus ūdenskritumus, kuri krita pār morēnu. Mūsdienās šādi dabas veidojumi ir īsts retums un sastopami tikai Baltijā.

 

  Ūdenskritumu ir vērts apmeklēt katru gadu, jo ikreiz tas būs mazliet citādāks, jo tas pakāpeniski attālinās no Bārtas upes. 

 

IMG_0143 Dūkupju ūdenskritums 1986

 Ūdenskritums 2020. gadā                                                                    Ūdenskritums 1986. gadā